GIỚI THIỆU SGK MỚI THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Cách Dạy - Học với sách giáo khoa mới

Thứ Hai, 06/01/2020 | 14:49

Cùng tìm hiểu cách thức dạy và học trong sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018.

Video giới thiệu bộ SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ Hai, 06/01/2020 | 11:18

GIới thiệu tổng quan về bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giới thiệu SGK Toán 1

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 15:41

Giới thiệu SGK Toán 1 trong Bộ sách giáo khoa 'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục' của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Giới thiệu SGK Đạo đức 1

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 15:39

Giới thiệu SGK Đạo đức 1 trong Bộ sách giáo khoa  'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục' của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Giới thiệu SGK Âm nhạc 1

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 15:38

Giới thiệu SGK Âm nhạc 1 trong Bộ sách giáo khoa  "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Giới thiệu SGK Tiếng Việt 1

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 15:25

Giới thiệu SGK Tiếng Việt 1 trong Bộ sách giáo khoa  "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Giới thiệu SGK Mĩ thuật 1

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 15:24

Giới thiệu SGK Mĩ thuật 1 trong Bộ sách giáo khoa  "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm 1

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 15:20

Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm 1 trong Bộ  sách giáo khoa  'Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục' của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm 1

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 15:19

Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm 1 trong Bộ  sách giáo khoa  "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục" của Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Video giới thiệu Bộ SGK lớp 1 “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo dục”

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 15:13

Giới thiệu tổng quan về Bộ SGK lớp 1 “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo dục”

SGK Cùng học để phát triển năng lực

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 14:42

Video giới thiệu tổng quan về bộ sách Cùng học để phát triển năng lực.

Video giới thiệu bộ SGK Cùng học để phát triển năng lực

Thứ Năm, 02/01/2020 | 11:32

Video giới thiệu bộ SGK Cùng học để phát triển năng lực

Giới thiệu bộ SGK: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Thứ Ba, 31/12/2019 | 15:35

Bộ sách được biên soạn với triết lí là “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”. Sự Bình đẳng được thể hiện bởi việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển năng lực cho mọi HS, phù hợp với khả...

Giới thiệu bộ SGK: Cùng học để phát triển năng lực

Thứ Ba, 31/12/2019 | 15:22

Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực được biên soạn với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng có thể phát triển phẩm chất và năng lực HS. Những nhiệm vụ học tập trong từng bài học góp phần...

Giới thiệu bộ SGK: Chân trời sáng tạo

Thứ Ba, 31/12/2019 | 14:59

Bộ SGK với thông điệp Chân trời sáng tạo được biên soạn dựa trên các tiêu chí và quy định của SGK mới: Bám sát định hướng giáo dục phát triển năng lực HS.

Giới thiệu bộ SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ Ba, 31/12/2019 | 14:37

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn cho tất cả học sinh phổ thông trên mọi miền của đất nước, giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần có đối với người...

Dạy đạo đức theo chương trình mới

Thứ Hai, 30/12/2019 | 14:07

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018,trong đó có Chương trình Đạo đức.

Điểm khác biệt giữa sách Tiếng Việt lớp 1 mới so với sách giáo khoa hiện hành

Thứ Hai, 16/12/2019 | 15:54

Trong chương trình lớp 1 hiện hành, môn Tiếng Việt là môn có thời lượng dạy học nhiều nhất. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, đây cũng là môn học chiếm gần 50% thời lượng dạy học của lớp 1....