Sản phẩm » Sách tham khảo

Danh mục sách tham khảo tháng 10 do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành

Thứ Sáu, 27/11/2020 | 10:26

Danh mục sách tham khảo tháng 10 do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành gồm 119 tên sách. Trong danh mục, đáng chú ý là bộ sách Em học lập trình. Ở lớp 1 và 2, các em sẽ được làm quen với chương trình...

Danh mục sách tham khảo tháng 9 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Tư, 14/10/2020 | 16:30

Danh mục sách tham khảo tháng 9 do NXBGDVN phát hành gồm 159 tên sách. Trong danh mục, đáng chú ý là bộ sách Thực hành phát triển năng lực cho học sinh lớp 1 gồm các môn học: Toán, Tiếng Việt, Đạo...

Danh mục sách tham khảo tháng 8 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Ba, 22/09/2020 | 10:21

Danh mục sách tham khảo tháng 8 do NXBGDVN phát hành gồm 209 tên sách, tranh ảnh. Trong danh mục, đáng chú ý là bộ sách LSTG bằng tranh với 3 tập cuối sẽ giúp bạn đọc thấy được toàn cảnh lịch sử thế...

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 7 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Ba, 08/09/2020 | 16:56

Danh mục sách tham khảo tháng 7 do NXBGDVN phát hành gồm 420 tên sách, tranh ảnh, đồ dùng dạy học.  Đáng chú ý là các bộ sách: Toán Bảy Màu với hàng chục trò chơi và câu đố hấp dẫn sẽ đem đến cho học...

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 6 năm 2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thứ Tư, 08/07/2020 | 09:44

Danh mục sách tham khảo tháng 6 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành gồm 129 tên sách. Đáng chú ý trong danh mục tháng này là bộ sách Học Âm nhạc (theo định hướng phát triển năng lực) từ lớp 6...

Danh mục sách tham khảo tháng 5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thứ Hai, 15/06/2020 | 15:39

Danh mục sách tham khảo tháng 5 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành gồm 103 tên sách. Đáng chú ý trong danh mục tháng này là bộ sách Học Mĩ thuật từ lớp 2 đến lớp 9 và Bài tập thực hành Mĩ...

Danh mục sách tham khảo tháng 4 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thứ Hai, 18/05/2020 | 09:53

Danh mục sách tham khảo tháng 4 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành gồm 84 tên sách và tranh ảnh. Đáng chú ý trong danh mục tháng này là bộ sách Lịch sử thế giới (bằng tranh) với 3 tập đầu...

Danh mục sách tham khảo dùng trong TVTH từ năm học 2019-2020

Thứ Hai, 26/08/2019 | 14:18

Danh mục sách tham khảo dùng trong TVTH từ năm học 2019-2020

Danh mục sách tham khảo dùng trong TVTH từ năm học 2018 - 2019

Thứ Ba, 28/08/2018 | 09:58

Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học từ năm 2018 - 2019

Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học từ năm 2017 - 2018

Thứ Tư, 30/08/2017 | 16:05

Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học từ năm 2017 - 2018  Tải danh mục tại đây.