Tin tức » Công bố thông tin

Giấy mời tham dự Hội nghị tiền đấu thầu cung cấp dịch vụ in SGD của NXBGDVN

Thứ Tư, 03/01/2024 | 15:00

Ngày 03/01/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có thông báo số 05/NXBGDVN về viêc mời tham dự Hội nghị tiền đấu thầu cung cấp dịch vụ in SGD của NXBGDVN.

Thông báo mời thầu Gói thầu 01 - In SGD phục vụ năm học 2024-2025 thuộc dự toán mua sắm: Gói thầu cung cấp dịch vụ in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Sáu, 29/12/2023 | 17:00

Thông báo mời thầu Gói thầu 01 - In SGD phục vụ năm học 2024-2025 thuộc dự toán mua sắm: Gói thầu cung cấp dịch vụ in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 trên trang Mua sắm công của Bộ Kế hoạch...

Thông báo mời thầu Gói thầu cung cấp hộp các tông đựng SGD phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Sáu, 29/12/2023 | 11:00

Thông báo mời thầu Gói thầu cung cấp hộp các tông đựng SGD phục vụ năm học 2024-2025 thuộc dự toán mua sắm: gói thầu cung cấp hộp các tông đựng SGD phục vụ năm học 2024-2025.

Quyết định số 700 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01 - In SGD phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Năm, 28/12/2023 | 10:30

Ngày 25/12/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 700/QĐ-NXBGDVN (thay thế Quyết định số 699/QĐ-NXBGDVN ngày 25/12/2023)

Quyết định số 702 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thùng các tông đựng SGD phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Năm, 28/12/2023 | 10:00

Ngày 25/12/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 702/QĐ-NXBGDVN (thay thế Quyết định số 701/QĐ-NXBGDVN ngày 25/12/2023)

Quyết định số 699 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01 - In SGD phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Tư, 27/12/2023 | 15:30

Ngày 25/12/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 699/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01 - In SGD phục vụ năm học 2024-2025

Quyết định số 701 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thùng các tông đựng SGD phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Ba, 26/12/2023 | 15:00

Ngày 25/12/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 701/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp hộp các tông đựng SGD phục vụ năm học 2024-2025.

Thông báo mời nộp báo giá

Thứ Hai, 25/12/2023 | 09:00

Thông báo mời chào giá sản xuất video clip

Thứ Năm, 21/12/2023 | 15:00

Kính gửi các đơn vị có chức năng sản xuất video clip.

Mời chào giá dịch vụ tư vấn đấu thầu in sách giáo dục

Thứ Sáu, 15/12/2023 | 09:00

Kính gửi các đơn vị có chức năng tư vấn đấu thầu.

Thông báo mời thầu 01 - Cung cấp giấy in GI 65 g/m2 thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

Chủ Nhật, 10/12/2023 | 09:20

Ngày 10 tháng 12 năm 2023, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bên mời thầu) đăng tải Thông báo mời thầu Gói thầu 01 - Cung cấp giấy in GI 65 g/m2 thuộc dự toán mua sắm:

Thông báo mời thầu Gói thầu 02 - Cung cấp giấy viết GV 65 g/m2 thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

Chủ Nhật, 10/12/2023 | 09:20

Ngày 10 tháng 12 năm 2023, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bên mời thầu) đăng tải Thông báo mời thầu Gói thầu 02

Thông báo mời thầu Gói thầu 03 - Cung cấp giấy in bìa couches 180 g/m2 thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

Chủ Nhật, 10/12/2023 | 09:20

Ngày 10 tháng 12 năm 2023, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bên mời thầu) đăng tải Thông báo mời thầu Gói thầu 03

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03 - Cung cấp giấy in bìa Couches 180g/m2 thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Hai, 04/12/2023 | 17:15

Ngày 4-12-2023, Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 661/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03 - Cung cấp giấy in bìa...

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02 - Cung cấp giấy viết GV 65g/m2  thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025.

Thứ Hai, 04/12/2023 | 17:07

Ngày 4-12-2023, Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 660/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02 - Cung cấp giấy viết GV...

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02 - Cung cấp giấy viết GV 65g/m2  thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025.

Thứ Sáu, 24/11/2023 | 17:30

Ngày 24-11-2023, Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 643/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02 - Cung cấp giấy viết GV 65g/m2 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03 - Cung cấp giấy in bìa Couches 180g/m2 thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Sáu, 24/11/2023 | 17:20

Ngày 24-11-2023, Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 644/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03 - Cung cấp giấy in bìa Couches 180g/m2

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01 - Cung cấp giấy in GI 65g/m2  thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

Thứ Sáu, 24/11/2023 | 17:10

Ngày 24-11-2023, Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 642/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01 - Cung cấp giấy in GI 65g/m2

Thư mời báo giá dịch vụ tư vấn cải tạo, nâng cấp các khu vệ sinh tại toà nhà 81 Trần Hưng Đạo

Thứ Sáu, 24/11/2023 | 14:24

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có nhu cầu thuê đơn vị lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mời chào giá dịch vụ tư vấn đấu thầu cung cấp hộp các tông đựng sách giáo dục

Thứ Sáu, 24/11/2023 | 09:00

Hiện nay Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)  đang lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm về tư vấn đấu thầu