Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo mời thầu Gói thầu 04 - Cung cấp giấy in GI 65 g/m2 cho khu vực miền Trung

Thứ Sáu, 02/02/2024 | 15:00

Số lượt xem: 160

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bên mời thầu) đăng tải Thông báo mời thầu Gói thầu 04 - Cung cấp giấy in GI 65 g/m2 cho khu vực miền Trung thuộc dự toán mua sắm: các gói thầu mua sắm giấy in định lượng 65 g/m² phục vụ in SGD năm học 2024-2025 trên trang Mua sắm công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các nội dung chính như sau:

 • Mã thông báo mời thầu: IB2400026483
 • Tên dự toán mua sắm: các gói thầu mua sắm giấy in định lượng 65 g/m² phục vụ in SGD năm học 2024-2025.
 • Tên gói thầu: Gói thầu 04 - Cung cấp giấy in GI 65 g/m2 cho khu vực miền Trung.
 • Giá gói thầu: 87.287.878.346 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bảy tỉ, hai trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm bốn mươi sáu đồng chẵn).
 • Quy trình áp dụng: Luật đấu thầu.
 • Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
 • Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của NXBGDVN.
 • Lĩnh vực: Hàng hóa.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
 • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
 • Địa điểm thực hiện gói thầu: Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng; Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam.
 • Hiệu lực E-HSDT: ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 • Địa điểm phát hành E-HSMT và mở thầu: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).
 • Thời gian nhận E-HSDT: Từ thời điểm phát hành E-HSMT đến 15 giờ 40 phút ngày 27/02/2024.
 • Các thông tin chi tiết có liên quan: được đăng tải tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).

                     Trân trọng thông báo./.