Sản phẩm » Sách mới

Dạy mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực từ lớp 6 đến lớp 9

Thứ Sáu, 13/10/2017 | 08:47

Số lượt xem: 11275

Để giúp cho giáo viên Mĩ thuật cấp Trung học cơ sở hiểu rõ những vấn đề chung về dạy Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực, nắm vững các quy trình Mĩ thuật theo phương pháp mới và vận dụng được linh hoạt phương pháp dạy học mới vào thực tiễn dạy học một cách hiệu quả, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ sách Dạy Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực từ lớp 6 đến lớp 9.

Nội dung của mỗi cuốn sách gồm ba phần:

PHẦN THỨ NHẤT: Những vấn đề chung về dạy học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực. Nội dung cơ bản của phần này nhằm giúp giáo viên Mĩ thuật có được những hiểu biết cơ bản về dạy học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

PHẦN THỨ HAI: Một số quy trình dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới. Giới thiệu về các quy trình Mĩ thuật theo phương pháp dạy học Mĩ thuật mới của Dự án Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học.

PHẦN THỨ BA: Gợi ý tổ chức dạy học Mĩ thuật tích hợp theo chủ đề dựa trên Chương trình Giáo dục Mĩ thuật hiện hành. Sử dụng những ví dụ cụ thể ở mỗi chủ đề của từng khối lớp cấp Trung học cơ sở để gợi mở, khuyến khích và truyền cảm hứng cho giáo viên trong việc tìm tòi sáng tạo và vận dụng linh hoạt và thực tế. 

 

 

 

 

 

 

Bộ sách Dạy Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực còn giúp cho các cán bộ Quản lí Giáo dục , giáo viên Mĩ thuật có thêm hiểu biết chung về phương pháp dạy học và các quy trình Mĩ thuật mới, cách tổ chức các hoạt động dạy học theo chủ đề ở từng khối lớp đạt hiệu quả cao và thiết thực, phù hợp với thực tế các vùng miền .

Sách in khổ 19 x 26 cm, giá bán 50.000đ/cuốn.

Sản phẩm được phát hành bởi hệ thống  siêu thị Sách NXBGDVN.

NXBGDVN

Cùng chuyên mục

Bộ sách hướng dẫn đánh giá lớp 1

Thứ Ba, 28/12/2021 | 14:00

NXB Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu bộ sách Hướng dẫn đánh giá các môn: Toán 1, Tiếng Việt 1, Đạo đức 1, Tự nhiên và xã hội 1, Hoạt động trải nghiệm 1, Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Giáo dục thể chất 1.

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 11 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Hai, 27/12/2021 | 10:09

Danh mục sách tham khảo tháng 11 bao gồm 108 tên sách, trong đó, nổi bật là Bộ sách Kế hoạch bài dạy (lớp 1, 6).

Danh mục sách mầm non

Thứ Hai, 29/11/2021 | 14:03

Danh mục sách mầm non do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2021 bao gồm 386 tên sách và 52 học liệu giáo dục.

Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học

Thứ Hai, 29/11/2021 | 13:54

Danh mục sách tham khảo dùng trong thư viện trường học do NXB Giáo dục Việt Nam