Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo mời thầu: Gói thầu 06 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Đà Nẵng

Thứ Bảy, 06/04/2024 | 20:31

Số lượt xem: 165

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Gói thầu 06 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Đà Nẵng 
thuộc Dự toán mua sắm: Các gói thầu mua sắm dịch vụ in SGD tái bản bổ sung 
và SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025

Ngày 06 tháng 4 năm 2024, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bên mời thầu) đăng tải Thông báo mời thầu Gói thầu 06 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Đà Nẵng thuộc Dự toán mua sắm: Các gói thầu mua sắm dịch vụ in SGD tái bản bổ sung và SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 trên trang Mua sắm công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các nội dung chính như sau:

-    Mã thông báo mời thầu: IB 2400075860
-    Tên dự toán mua sắm: Các gói thầu mua sắm dịch vụ in SGD tái bản bổ sung và SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025.
-    Tên gói thầu: Gói thầu 06 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Đà Nẵng.
-    Giá gói thầu 06 (bao gồm VAT với thuế suất 8%): 17.456.989.897 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm chín mươi bảy đồng).
-    Quy trình áp dụng: Luật đấu thầu.
-    Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
-    Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của NXBGDVN.
-    Lĩnh vực: Phi tư vấn.
-    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng.
-    Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
-    Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
-    Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày.
-    Địa điểm thực hiện gói thầu: Kho Hòa Cầm, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
-    Hiệu lực HSDT: ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
-    Địa điểm đóng thầu và mở thầu: Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội (Phòng Kế hoạch In - phát hành). Tầng 2 nhà B ngõ 187 Giảng Võ - P. Cát Linh - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.35123675. Email: nxbgdhn.qliphkv@gmail.com. 
-    Thời gian nhận HSDT: Từ thời điểm phát hành HSMT đến 08 giờ 30 phút ngày 25/4/2024.
-    Các thông tin chi tiết có liên quan: được đăng tải tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).

    Trân trọng thông báo./.
 

PHỤ LỤC