Tin tức » Công bố thông tin

Mời chào giá dịch vụ tư vấn thoái vốn

Thứ Ba, 14/11/2023 | 09:00

Số lượt xem: 219

      Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đang lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm về tư vấn thoái vốn để thực hiện tư vấn, phối hợp cùng NXBGDVN tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư của NXBGDVN tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên và Công ty Sách - Thiết bị Bến Tre theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Chi tiết xem link sau: