Tin tức » Công bố thông tin

Mời chào giá dịch vụ tư vấn đấu thầu cung cấp hộp các tông đựng sách giáo dục

Thứ Sáu, 24/11/2023 | 09:00

Số lượt xem: 318

Hiện nay Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)  đang lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm về tư vấn đấu thầu để thực hiện tư vấn, phối hợp cùng NXBGDVN lựa chọn nhà thầu cung cấp hộp các tông đựng Sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 của NXBGDVN đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chi tiết xem link sau: