Tin tức » Công bố thông tin

Mời chào giá dịch vụ thẩm định giá giá trị hộp các tông đựng sách giáo dục

Thứ Tư, 15/11/2023 | 09:00

Số lượt xem: 256

Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm về thẩm định giá để thực hiện công việc thẩm định giá giá trị hộp các tông đựng Sách giáo dục để là một trong những căn cứ xây dựng dự toán gói thầu  mua sắm hộp các tông đựng sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Chi tiết ở link sau: