GIỚI THIỆU SGK MỚI THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 » BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Lịch sử và Địa lí 6 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ Tư, 17/03/2021 | 14:00

Số lượt xem: 40241

NXBGDVN - Lịch sử và Địa lí 6 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, tăng cường kết nối kiến thức với cuộc sống đúng như slogan của bộ sách.

Lịch sử và Địa lí 6 nằm trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam là cuốn SGK được biên soạn bởi các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu như:

GS.TSKH. Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử)  
PGS.TS. Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp THCS phần Lịch sử) 
PGS.TS. Đinh Ngọc Bảo (Chủ biên phần Lịch sử)
PGS.TS. Phan Ngọc Huyền
TS. Phạm Thị Thanh Huyền
GS.TS. Hoàng Anh Tuấn 
PGS.TS. Đào Ngọc Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí)
ThS. Vũ Thị Hằng 
PGS.TS. Lê Huỳnh 
ThS. Trần Thị Hồng Mai
CN. Phí Công Việt

Sách Lịch sử và Địa lí 6 được cấu trúc gồm 2 phân môn: phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí. Mỗi phân môn được kết cấu theo cấu trúc thống nhất: chương, bài, mục. Mỗi chương có trang mở đầu chương, giới thiệu khái quát nội dung cốt lõi với những hình ảnh có tính gợi mở, định hướng nhận thức.

Cấu trúc mỗi bài với các phần nổi bật: mục tiêu, đi kèm là phần từ khoá, tình huống mở đầu, hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng. Lịch sử và Địa lí 6 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, tăng cường kết nối kiến thức với cuộc sống. Căn cứ vào đặc thù riêng, từng phân môn có những điểm riêng như sau:

PHẦN LỊCH SỬ 

Chú trọng đưa các thông tin về nội dung dưới dạng tư liệu viết, tranh, ảnh… kèm theo là câu hỏi, yêu cầu hoạt động nhằm khai thác tư liệu. Dựa vào đó, giáo viên (GV) tổ chức các hoạt động dạy học và học sinh (HS) chủ động tự rút ra kiến thức, tự thực hành và vận dụng.
Chẳng hạn, về một sự kiện, tiến trình lịch sử, không chú trọng trình bày về diễn biến với những mốc thời gian chi tiết, mà nội dung được thiết kế ngắn gọn, sinh động dưới dạng infographic hoặc trục thời gian. 

Hoạt động thực hành và vận dụng – kết nối kiến thức với cuộc sống được chú trọng trong các phần Luyện tập và Vận dụng cuối mỗi bài và đặc biệt trong bài Thực hành và kết nối với cuộc sống, Kết nối với ngày nay cuối mỗi chương. Đây là dạng bài lần đầu tiên được biên soạn trong SGK Lịch sử và Địa lí 6, giúp HS bước đầu nhận thức được và hình thành kĩ năng tìm ra mối liên hệ những giá trị của quá khứ đối với cuộc sống hiện tại, cũng như nhận thức được sự phát triển những giá trị, thành tựu của quá khứ trong hiện tại và tương lai.

PHẦN ĐỊA LÍ          

Các bài học trong sách chú ý đến phát triển năng lực của HS thông qua các hệ thống các câu  hỏi, yêu cầu là gợi ý để tổ chức hoạt động (nhóm/ cá nhân) cho HS như: nhận xét, phân tích các thông tin hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ… để tự rút ra những kiến thức cần thiết.
HS được tìm hiểu thực tế địa phương, đất nước, vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng địa lí diễn ra xung quanh, trên cơ sở đó hình thành ý thức, trách nhiệm và tình yêu quê hương, thiên nhiên.

Các bài trong sách được thiết kế theo hai tuyến: chính và phụ.
- Tuyến chính: là nội dung chính của bài học, gồm kênh chữ, kênh hình và hệ thống câu hỏi hoặc bài tập, là “chất liệu” để tổ chức các hoạt động học tập cho HS.
- Tuyến phụ như: Em có biết, Kết nối với Địa lí, Văn học, Nghệ thuật… là những nội dung kiến thức hoặc mở rộng, hoặc nâng cao, hoặc có tính tích hợp, liên môn với kiến thức các môn học khác, nhằm làm rõ hơn nội dung chính.
Sách được thiết kế 4 màu, kênh hình phong phú, sinh động, đảm bảo chất lượng, phù hợp với nội dung bài học.

Để tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách, kính mời quý thầy cô giáo, các em học sinh xem video clip giới thiệu dưới đây:

Ban Tuyên truyền - TVTH