• Bài đánh máy hoặc viết tay không dập xóa trên một mặt giấy. Hình vẽ rõ ràng.

  • Mỗi bài viết dài không quá 2000 chữ hoặc không quá 6 trang viết tay.

  • Mỗi đề ra viết trên một tờ giấy riêng kèm theo lời giải chi tiết.

  • Ghi đầy đủ họ tên thật, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) vào cuối bài để tiện liên hệ. Mỗi bài chỉ gửi một lần.

  • ảnh gửi để in bìa là ảnh màu, cỡ nhỏ nhất là 9x12, không ép plastic . Sau ảnh ghi rõ nội dung và tên người chụp.

  • Mỗi bài giải viết trên một tờ giấy riêng. Phía trên ghi số của bài, họ tên, lớp, trường, huyện, tỉnh. Ngoài phong bì ghi rõ lời giải của số tạp chí nào, các bài cùng số báo bỏ chung một phong bì có dán tem.

  • Các bạn học sinh gửi về Tòa soạn bài dự thi giải toán của chuyên mục Đề ra kì này trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày 20 của tháng ra số tạp chí đó.

  • Các bạn đọc trong và ngoài nhà trường gửi về Tòa soạn bài giải các chuyên mục Toán học muôn màu, Câu lạc bộ, Sai lầm ở đâu, Giải trí toán học trong thời hạn không quá 1 tháng kể từ ngày 20 của tháng ra số tạp chí đó.

  • Bài không đăng không trả lại bản thảo.

Toán học và Tuổi trẻ mong được cộng tác rộng rãi với bạn đọc xa gần trong cả nước.

Thư từ bài vở xin gửi về :

Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ

187B Phố Giảng Võ, Hà Nội

Bạn có thể liên hệ với Tòa soạn theo :

187B Phố Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại Biên tập : (04) 5121607
Điện thoại Phát hành : (04) 5121606
Fax : (04)5144272
E-mail : tapchitoanhoc_tuoitre@yahoo.com.vn
Website : http://www.nxbgd.com.vn/toanhoctuoitre