GIỚI THIỆU SGK LỚP 1 MỚI

Đưa dạy học tích hợp vào sách giáo khoa mới

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 14/02/2020 | 09:00 AM

Cùng tìm hiểu SGK mới dạy học tích hợp như thế nào!
Đưa dạy học tích hợp vào sách giáo khoa mới

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 14/02/2020 | 09:00 AM

Cùng tìm hiểu SGK mới dạy học tích hợp như thế nào!
SGK Tự nhiên và Xã hội 1 được thiết kế mở, hiện đại và sinh động

Ngày cập nhật: Thứ tư, 22/01/2020 | 10:00 AM

SGK Tự nhiên và Xã hội 1 được NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua hệ thống kiến thức tự...
SGK Tự nhiên và Xã hội 1 được thiết kế mở, hiện đại và sinh động

Ngày cập nhật: Thứ tư, 22/01/2020 | 10:00 AM

SGK Tự nhiên và Xã hội 1 được NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua hệ thống kiến thức tự...
7 điểm mới trong SGK Tiếng Việt lớp 1

Ngày cập nhật: Thứ ba, 21/01/2020 | 11:00 AM

SGK Tiếng Việt 1 thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB Giáo dục Việt Nam tiếp thu thành quả biên soạn SGK dạy học ngôn ngữ của nhiều...
7 điểm mới trong SGK Tiếng Việt lớp 1

Ngày cập nhật: Thứ ba, 21/01/2020 | 11:00 AM

SGK Tiếng Việt 1 thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB Giáo dục Việt Nam tiếp thu thành quả biên soạn SGK dạy học ngôn ngữ của nhiều...
Tết Nguyên Đán qua những bài học của SGK lớp 1 mới

Ngày cập nhật: Thứ ba, 21/01/2020 | 09:00 AM

Ngày Tết được minh họa sinh động trong sách giáo khoa lớp 1 mới.