Công bố thông tin

Báo cáo công bố thông tin năm 2018

Ngày cập nhật: Thứ hai, 01/07/2019 | 10:07 AM

Bảng giá bán lẻ sách giáo khoa phục vụ năm học 2019-2020

Ngày cập nhật: Thứ năm, 09/05/2019 | 02:00 PM

Giá bán lẻ sách giáo khoa phục vụ năm học 2019-2020
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách điện tử Giáo dục

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 25/01/2019 | 02:27 PM

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-NXBGDVN ngày 18/01/2019 của NXBGDVN về việc thoái vốn đầu tư của NXBGDVN tại Công ty CP Sách điện tử Giáo dục
Báo cáo công bố thông tin năm 2017

Ngày cập nhật: Thứ ba, 26/06/2018 | 08:58 AM

Báo cáo công bố thông tin năm 2017
Giá bán SGK phục vụ năm học 2018-2019

Ngày cập nhật: Thứ ba, 17/04/2018 | 11:25 AM

Bảng giá bán SGK phục vụ năm học 2018-2019