Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của NXBGDVN tại CTCP Sách Dân tộc

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 06/12/2019 | 11:00 AM

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách Dân tộc
Thông báo bán đấu giá cổ phần của NXBGDVN tại Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 06/12/2019 | 10:00 AM

Thông báo bán đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai
Danh mục các tủ sách dùng trong thư viện trường học từ năm 2019-2020

Ngày cập nhật: Thứ hai, 11/11/2019 | 10:00 AM

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin giới thiệu danh mục sách dùng trong thư viện trường học từ năm 2019-2020.
Danh mục sách, học liệu mầm non từ năm học 2019-2020

Ngày cập nhật: Thứ hai, 11/11/2019 | 09:00 AM

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin giới thiệu Danh mục sách, học liệu mầm non từ năm 2019-2020.
Danh mục sách tham khảo dùng trong TVTH từ năm học 2019-2020

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019 | 02:12 PM

Danh mục sách tham khảo dùng trong TVTH từ năm học 2019-2020