BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

SGK Đạo đức 1 giúp học sinh dễ hiểu và tiếp thu nhanh

Ngày cập nhật: Thứ năm, 27/02/2020 | 10:00 AM

SGK Đạo đức 1 trong bộ sách “Chân trời sáng tạo" của NXB Giáo dục Việt Nam chú trọng phát huy tối đa vai trò của kênh hình, hình ảnh hoá nội dung dạy...
Tổ chức hoạt động dạy học - Vai trò dẫn chuyện của người giáo viên

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 22/02/2020 | 10:00 AM

Cùng tìm hiểu vai trò dẫn chuyện của giáo viên trong dạy và học.
Đưa dạy học tích hợp vào sách giáo khoa mới

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 14/02/2020 | 09:00 AM

Cùng tìm hiểu SGK mới dạy học tích hợp như thế nào!
Giới thiệu bộ SGK: Chân trời sáng tạo

Ngày cập nhật: Thứ ba, 31/12/2019 | 09:00 AM

Bộ SGK với thông điệp Chân trời sáng tạo được biên soạn dựa trên các tiêu chí và quy định của SGK mới: Bám sát định hướng giáo dục phát triển năng lực...